Gnous.eu Website https://gnous.eu
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Rick 0b45ad7223
Modification à propos, close #5
1 tydzień temu
.idea fix(frontend): fix persistent cookie banner, close #4 2 tygodni temu
apps fix(links): fix broken link 1 tydzień temu
gnousEU feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 tygodni temu
locale Modification à propos, close #5 1 tydzień temu
static feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 tygodni temu
.gitignore feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 tygodni temu
manage.py first commit for v2 2 tygodni temu
requirements.txt feat(SEO): add metatags fixes #11 2 tygodni temu
uwsgi.ini feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 tygodni temu