Gnous.eu Website https://gnous.eu
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
Rick 0b45ad7223
Modification à propos, close #5
1 vecka sedan
.idea fix(frontend): fix persistent cookie banner, close #4 2 veckor sedan
apps fix(links): fix broken link 1 vecka sedan
gnousEU feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 veckor sedan
locale Modification à propos, close #5 1 vecka sedan
static feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 veckor sedan
.gitignore feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 veckor sedan
manage.py first commit for v2 2 veckor sedan
requirements.txt feat(SEO): add metatags fixes #11 2 veckor sedan
uwsgi.ini feat(uwsgi): add uwsgi config for prod deployment 2 veckor sedan